Studenci mają prawo do zwolnienia z lektoratu, jeśli posiadają odpowiedni certyfikat znajomości języka obcego. Do zwolnienia uprawniają następujące certyfikaty:

Język angielski:

 1. FCE (First Certificate in English)
 2. CAE (Certificate in Advanced English)
 3. CPE (Certificate of Proficiency in English)
 4. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – co najmniej 87 pkt.
 5. PET General (Pearson Test of English) – Level 3
 6. Certyfikat Biegłości Językowej (Uniwersytet Warszawski) – poziom B2
 7. BEC Vantage (Business English Certificate)
 8. TOEIC (Test of English for International Communication): Listening and Reading – co najmniej 785 pkt., łącznie z Speaking and Writing – co najmniej 310 pkt.
 9. EFB (English for Business) – Third Level
 10. Oxford Test of English - poziom B2 z co najmniej dwóch modułówJęzyk niemiecki:

 1. Goethe-Zertifikate B2
 2. DSD B2
 3. Certyfikat Biegłości Językowej (Uniwersytet Warszawski) – poziom B2
 4. WidaF B2 (co najmniej 166 pkt.)


 Język rosyjski:

 1. TELC "Русский язык" B2
 2. Certyfikat Instytutu A. S. Puszkina "Русский язык повседневного общения. Постпороговый уровень" B2
 3. Certyfikat Instytutu A. S. Puszkina oraz Izby Przemysłowo-Handlowej FR "Русский язык повседневного общения. Средний уровень" B2
 4. Certyfikat Instytutu A. S. Puszkina oraz Izby Przemysłowo-Handlowej FR "Русский язык повседневного общения. Продвинутый уровень" C1Odpowiednie wpisy w Kartę Osiągnięć studenta dokonywane są przez CJO. W celu dokonania właściwego wpisu student zobowiązany jest przedstawić oryginał certyfikatu lub świadectwa, natomiast do akt dołącza się kserokopię dokumentu.