Celem nauczania języka obcego jest rozwijanie umiejętności językowych [mówienia, pisania, rozumienia i czytania] umożliwiających posługiwanie się językiem ogólnym i specjalistycznym na poziomie B2 [ ESOKJ]. Aby ten cel był możliwy do osiągnięcia, student powinien posiadać określone umiejętności językowe na poziomie B1. Odpowiada to w przybliżeniu zdanej maturze z języka obcego na poziomie podstawowym z maksymalną liczbą punktów, lub na [poziomie rozszerzonym na min. 50%]. Patrz dokładne opisy poziomów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).